NUCH Tangterr's in Red Ruby: 
06.10.13 GODKJENT KL D Rundering 185,0 Poeng

In the woods

Skogstrollet !!!!!

Tidlig krøkes som god krok skal bli !!!