Puppie Mental test T-Litter

6/11-2010  foretok vi funksjonsanalyse på vårt T-kull. Testdommer Randulf Gimre
Valpene var 7 uker, noe som er i det tidligste laget å teste, men med mørkekvelder så måtte det bli denne dagen. Vi er meget fornøyd med resultatet
Slik leses test resultatene : 1 er lite av en egenskap og 5 er det meste man kan ha av en egenskap. Så gjelder det å ha balanse mellom egenskapene.For mye (5) og forlite (1) kan ødelegge balansen. Denne balansen beskrives i komentaren.

6/11-2010, we carried out functional analysis on our T-litter. Test Judge Randulf Gimre
The puppies were 7 weeks, which is the earliest to test, but with dark nights it had to be this day. We are very pleased with the result
To read the test results: 1 is little of a property and 5 are the most one can have of a property. So is there a balance between properties.To much (5) or to litle (1) can destroy the balance. This balance is described in comment.

Conclusion of the litter: two puppies are too young for fair evaluation. The rest was very good, but require professional treatment / training, since some properties was very strong that there may be an undesirable konsekvens. Konklusjon: A very good litter.
 
Funksjonsanalyse Tangterr's T-Kull. Alder 7 uker ( litt tidlig å teste, derfor er noen for unge til å bedømme viss egenskaper)
    Blå Grønn  Lilla Sort Rød Gul Hvit
Sosiale funksjoner Kontaktvillighet 4 3 ->4 3 3 -> 4 4 4 3
  Flokkdrift 4 3 3 -> 4  4 3 -> 4 4 3
  Jaktlek 3 ->4 3 3 3 3 -> 4 3 -> 4 3 -> 4
Jaktfunksjoner Jaktlyst 3 for ung 3 3 4 4 3
  Søkslyst 3 for ung 3 3 4 4 3
  Søksevne for ung for ung for ung for ung for ung for ung for ung
Nygjerrighet   3 3 -> 4 3 -> 4 3 3 -> 4 3 -> 4 3
Nervekonstitusjon Konsentrasjon 3 for ung 3 3 4 3 -> 4 3
  Koordinasjon 3 for ung 3 3 4 3 -> 4 3
  Avreagering 3 for ung 3 -> 4 2 4 3 -> 4 3
  Skuddfasthet for ung for ung  Lyd OK for ung Lyd OK Lyd OK for ung
MOT   for ung for ung 3 -> 4 for ung 3 -> 4 4 3 -> 4
                 
Komentar fra testdommer   enda en tillitsfull og glad valp som egentlig er testet en uke for tidlig. Men med gode egenskaper, meget høye sosiale egenskaper. Sosial velutviklet valpe,som er for ung til å dra konklusjon på de andre egenskapene Enfremragende valp med meget gode egenskaper, og egenskapene i fin balanse med hverandre. Gode flokkegenskaper . Sosial balanse ++++. En meget tiltalende valp,livlig og glad. Og med en veldig sterk kontaktvillighet.Sosialt godt utviklet.  TESTDOMMER MANGLER ORD ( POSITIVT, KULLETS BESTE VALP) En meget selvstendig og trygg hund,med meget + egenskaper. Trenger en faglig händler.  En meget god valp . Egenskapene er relativt sterk ,men i god balanse med hverandre. Sosial velutviklet og trygg.
Konklusjon av kullet : 2 valper er for unge for rettferdig bedømmelse. De øvrige var meget gode, men krever faglig behandlig/ trening da en del egenskaper var så sterke at det kan få en uønsket konsekvens.Konklusjon; Et meget godt kull.